دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1391 

مقالات علمی- پژوهشی

بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک

10.22067/ijasr.v4i2.15132

ماشاالله رحیمی رتکی؛ بهروز دستار؛ صفر محسنی؛ مرتضی خمیری


اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی

10.22067/ijasr.v4i2.15134

سید علی حسینی غفاری؛ ابوالقاسم گلیان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ حسن کرمانشاهی


اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین

10.22067/ijasr.v4i2.15138

سید مهدی کریم زاده؛ حمید امانلو؛ اکبر نیکخواه؛ محمد علی سیرجانی؛ غلام رضا نوری