اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات دفعات خوراک‌دهی بر توان تولیدی گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره‌ای کاملاً مخلوط بر پایه یونجه خرد شده انجام گرفت. طی این آزمایش 8 رأس گاو چند بار زایش کرده هلشتاین (اوایل زایش) که در جایگاه‌های انفرادی (4 × 3 متر) نگه‌داری می‌شدند، یک بار در روز (x1) در ساعت 07:00 صبح، یا 4 بار در روز (x4) در ساعات 07:00 ، 13:00، 19:00 و 01:00 جیره کاملاً مخلوط دریافت ‌کردند. آزمایش در قالب یک طرح گردان 2 × 2 با 2 دوره 20 روزه انجام شد. هنگامی که x4 به x1 تغییر پیدا کرد، مصرف ماده خشک از 0/20 به 1/21 کیلوگرم در روز و همچنین انرژی خالص شیردهی نیز از 4/34 به 4/36 افزایش پیدا کرد. درصد باقیمانده خوراک به TMR عرضه شده (6/7 درصد در مقابل 10درصد) تولید شیر (5/31در مقابل 7/30 کیلوگرم در روز)، NEL شیر خروجی (7/21 در مقابل 4/21 مگاکالری در روز)، درصد چربی (5/3 در مقابل 6/3 درصد)، درصد پروتئین (2/3 در مقابل 2/3 درصد)، نسبت NELشیر به NEL مصرفی (60/0 در مقابل 62/0) و pH مدفوع (64/6 در مقابل 62/6) به ترتیب بین دو تیمار x1 و x4 تفاوت معنی‌داری نداشتند. pH ادرار در x4 نسبت به x1 بیشتر بود (12/8 در مقابل 00/8) و انسولین سرم تمایل به افزایش داشت (9/10 در مقابل 9/6 میکرو واحد بین المللی در میلی لیتر) اسیدهای چرب آزاد سرم نیز در پاسخ به x4 افزایش یافت. بنابراین، در شرایط خوراک‌دهی و نگهداری غیر رقابتی افزایش عرضه دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی مزیت تولیدی و متابولیکی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding Frequency Effects in Early Lactation on Productive Efficiency of Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • S.M. Karimzadeh
  • H. Amanlou
  • A. Nikkhah
  • M.A. Sirjani
  • Gh. Nori
چکیده [English]

The present study was conducted in order to determine the effects of feeding frequency (FF) on dairy cow performance fed a total mixed ration (TMR) based on chopped alfalfa hay. Eight multiparous early lactation Holstein cows were housed in the individual boxes (4 × 3 m) and fed either once a day (1x) at 0700 h or 4 times a day (4x) at 0100, 0700, 1300 and 1900 h with TMR. The experiment was done as a 2 × 2 crossover design with two 20-d periods. When FF changed from 4x to 1x, dry matter intake (21.1 vs. 20.0 kg/d) and NEL intake (36.4 vs. 34.3 Mcal/d) increased (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding frequency
  • Early lactation
  • behavior
  • Holstein
  • Chewing