اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

53

تعداد مقالات

641

تعداد نویسندگان

1,150

تعداد مقالات ارسال شده

1,293

تعداد مقالات رد شده

490

درصد عدم پذیرش

38

تعداد مقالات پذیرفته شده

660

درصد پذیرش

51

زمان پذیرش (روز)

64

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1398: 0.103

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/11/02

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1402، صفحه 1-135 

ابر واژگان

نشریات مرتبط