اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.2
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 79 B
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش جوانمرد
 • احمد حسن آبادی
 • امیرحسین علیزاده قمصری
 • ایه سادات صدر
 • سمانه قاسمی
 • سید حسن مرعشی
 • سید هادی ابراهیمی
 • سیدعلی میرقلنج
 • عطیه بهلولی قائن
 • عطیه رحیمی
 • علی جوادمنش
 • علی رزاقی
 • علی نوبخت
 • غلامرضا داشاب
 • فرزاد باقرزاده کاسمانی
 • مجتبی حسین پور مشهدی
 • مجتبی یاری
 • محمد هادی سخاوتی
 • محمد مهدی شریعتی
 • محمدرضا شیخلو
 • مرتضی چاجی
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • مهدی الهی ترشیزی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی

سلیمان بدرزاده اورنج, جمال سیف دواتی, فرزاد میرزائی آقجه قشلاق, حسین عبدی بنمار, رضا سید شریفی
بازدید: 173

اثر منبع کاتیونی و DCAD جیره گاو شیری بر فراسنجه¬های تخمیر شکمبه در شرایط برون تنی

یاسر فیض دار برآبادی, سید احسان غیاثی, محمد باقر منتظر تربتی
بازدید: 129

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول¬های الیاف در جنین بز کرکی

ارسلان برازنده, مرتضی مختاری, الهام بهدانی, زهرا رودباری
بازدید: 79

مقایسه روش¬های GBLUP و بیزی در برآورد ارزش¬های اصلاحی ژنومی با معماری¬های مختلف ژنتیکی

رضا سید شریفی, فاطمه علاء نوشهر, نعمت هدایت ایوریق, جمال سیف دواتی
بازدید: 147

علمی پژوهشی- سایر

بازدید: 82