اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

54

تعداد مقالات

638

تعداد نویسندگان

1,148

تعداد مقالات ارسال شده

1,316

تعداد مقالات رد شده

505

درصد عدم پذیرش

38

تعداد مقالات پذیرفته شده

668

درصد پذیرش

51

زمان پذیرش (روز)

64

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1399: 0.118

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1402/04/19

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1402، صفحه 137-297 

اثر سطح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه‌های بومی خزک از 7 تا 91 روزگی

صفحه 225-239

10.22067/ijasr.2022.76308.1071

محمد زردادزائی؛ محمود قزاقی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ هادی فرجی آروق


ابر واژگان

نشریات مرتبط