اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.2
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 79 B
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد حسن آبادی
 • امیرحسین علیزاده قمصری
 • بهروز دستار
 • حسین جانمحمدی
 • رضا طهماسبی
 • رضا مجیدزاده هروی
 • سعید حسنی
 • سمیه سالاری
 • سید نادر آلبوشوکه
 • علی اکبر مسعودی
 • علی نوبخت
 • علیرضا نوشری
 • عیسی دیرنده
 • محسن دانشیار
 • محسن کاظمی
 • محمد اکبری قرایی
 • محمد رکوعی
 • محمدرضا قربانی
 • محمدرضا محمدآبادی
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • مصطفی محقق دولت ابادی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بازدید: 115

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور