مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

45

تعداد مقالات

558

تعداد نویسندگان

1,177

تعداد مقالات ارسال شده

1,172

تعداد مقالات رد شده

424

درصد عدم پذیرش

36

تعداد مقالات پذیرفته شده

579

درصد پذیرش

49

زمان پذیرش (روز)

41

 

 

علوم دامی

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 45، بهار 1400، صفحه 1-160 

5. تأثیر مکمل - ویتامین ث بر عملکرد رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صفحه 65-75

10.22067/ijasr.v13i1.84967

صیاد سیف زاده؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار؛ عبدالفتاح زیدان محمد سالم؛ رضا سیدشریفی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

11. شناسایی کل ریزماهواره‌ها در ژنوم شترهای دو‌کوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

صفحه 151-160

10.22067/ijasr.v13i1.85088

ناهیده زارع؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سیدشریفی؛ رضا خلخالی؛ آزاده بوستان


ابر واژگان

نشریات مرتبط