تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 تبریز

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی برخی از منابع غذایی معمول در تغذیه دام استان آذربایجان شرقی، شامل چین دوم علف خشک یونجه (35 نمونه) و کاه گندم (26 نمونه) صورت گرفت. ترکیبات شیمیایی و عناصر معدنی مطابق روش‌های استاندارد تعیین و تفاوت آن‌ها با میانگین‌ مربوطه در استان‌های گیلان، کردستان و کرمانشاه و مقادیر گزارش شده در جداول احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد میانگین ماده خشک علف خشک یونجه و کاه گندم به ترتیب 6/5 ± 4/942 و 5/6 ± 7/ 948 گرم در کیلوگرم و میانگین پروتئین خام به ترتیب 4/11 ± 6/158 و 8/4 ± 7/40 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود، که با مقادیر جداول NRC تفاوت معنی‌داری نشان داد. تراکم دیواره سلولی منهای همی‌سلولز در علف خشک یونجه g/kg 5/51 ± 5/347 و تراکم دیواره سلولی در علف خشک یونجه و کاه گندم 2/39 ± 3/447 و g/kg 55/5 ± 1/73 بود. مقدار کلسیم در علف خشک یونجه g/kg 5/3 ± 9/13 بود، که با تراکم ارقام مربوطه در جداول NRC تفاوت معنی‌داری نشان نداد. تراکم کلسیم در کاه گندم g/kg41/1 ± 7/5 بود، که با داده‌های NRC تفاوت معنی‌داری نشان داد. انرژی خام علف خشک یونجه و کاه گندم به ترتیب 154 ± 4100 و 126 ± 3981 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد. در نتیجه به علت تفاوت‌های موجود در مواد غذائی مورد مطالعه پیشنهاد می‌گردد، دامپروران و تولیدکنندگان خوراک دام در تنظیم خوراک‌های متعادل از اطلاعات حاضر در این تحقیق استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Nutritive Value of Alfalfa hay and Wheat straw from East Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • hossein janmohammadi 1
  • Akbar Taghizadeh 2
  • Parviz Yasan 1
  • Jalil Shojaa 1
  • Ali Nikkhah 3
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine nutritive value of common animal feed sources in East Azerbaijan province including second cutting of alfalfa hay ( N=35) and wheat straw (N=26). Chemical composition and mineral contents of alfalfa hay and wheat straw were determined according to standard methods. Then the average chemical compositions of these samples were compared with those of the Gilan, Kurdistan and Kermanshah samples and the National Research Council (NRC) data. The results demonstrated that the mean dry matter (DM) content of alfalfa hay and wheat straw were 942.4± 5.6 and 948.7 ± 6.5 g/kg, and mean crude protein (CP) concentrations were 158.6 ± 11.4 and 40.7 ± 4.8 g/kg of dry matter, respectively, that showed a significant difference with NRC data. Neutral Detergent Fiber (NDF) content of alfalfa hay was 347.5 ± 51.5 g/kg and Acid Detergent Fiber (ADF) of alfalfa hay and wheat straw were 447.3 ± 39.2 and 703.1 ± 5.55 g/kg, respectively; that showed no significant difference. The content of calcium in the alfalfa hay was 13.9 ± 3.5 g/kg that revealed no significant difference with the NRC data. The calcium concentration of wheat straw was 5.7 ± 1.4 g/kg, that differed significantly with the NRC data. The gross energy of alfalfa hay and wheat straw were 4100±154 and 3981± 126 kcal/ kg, respectively. In conclusion, it is recommended that agricultural managers in regional programming, farmers and feed manufacturers in balanced feed formulation use this data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa hay
  • East Azerbaijan province
  • gross energy
  • nutrient value
  • Wheat straw
CAPTCHA Image