درباره نشریه

عنوان کامل نشریه

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

شاپای چاپی

2008-3106

شاپای الکترونیکی

2423-4001

ترتیب انتشار

فصلنامه

سال شروع انتشار

1388

صاحب امتیاز

دانشگاه فردوسی مهشد

نحوه داوری

دو سر کور

مجوز انتشار و حق مولف

License (CC BY 4.0)

پایگاههای نمایه کننده

GoogleScholar, CABI, ISC

شبکه های اجتماعی

LinkedIn, Mendeley, Academia

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و بر اساس دستورالعمل،  جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

 تغذیه دام ( تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

 ژنتیک و اصلاح نژاد دام (کمی و مولکولی)

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل 

سیاست دسترسی آزاد

نشریه «پژوهشهای علوم دامی ایران» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت

تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

 تاریخچه نشریه

 نشریه علمی پژوهشهای علوم دامی ایران ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

  هزینه‌ها

 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.

  سیستم مشابهت‌یاب

 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت‌یابی مقالات فارسی از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب و برای مشابهت‌یابی مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می‌کند.

 بیانیه محرمانگی

 نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.