درباره نشریه

 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی (در صورت تمایل نویسنده (نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل،  جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

 تغذیه دام ( تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

 ژنتیک (کمی و مولکولی)و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل و آبزیان

سیاست دسترسی آزاد

نشریه «پژوهشهای علوم دامی ایران» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

 تاریخچه نشریه

 نشریه علمی پژوهشهای علوم دامی ایران از سال ۱۳۸۸ به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

  هزینه‌ها

 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.

  سیستم مشابهت‌یاب

 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت‌یابی مقالات فارسی از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب و برای مشابهت‌یابی مقالات انگلیسی از سامانه iThenticate استفاده می‌کند.

 بیانیه محرمانگی

 نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.