اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 248
تعداد پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش 93

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 659
تعداد مشاهده مقاله 925837
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 651527
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 144 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 245 روز
درصد پذیرش 54 %