اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1148
تعداد پذیرش 569
تعداد عدم پذیرش 419

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 534
تعداد مشاهده مقاله 15464
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4431
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 142 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 139 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 161 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6720 روز
درصد پذیرش 50 %