اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 605
تعداد پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش 211

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 649
تعداد مشاهده مقاله 384009
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269921
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 64 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 383 روز
درصد پذیرش 46 %