اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 568
تعداد پذیرش 270
تعداد عدم پذیرش 192

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 638
تعداد مشاهده مقاله 304275
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 200160
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 184 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 436 روز
درصد پذیرش 48 %