اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1173
تعداد پذیرش 579
تعداد عدم پذیرش 424

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 553
تعداد مشاهده مقاله 47212
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18967
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 139 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 133 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 146 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 161 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6691 روز
درصد پذیرش 49 %