اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 543
تعداد پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش 181

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 613
تعداد مشاهده مقاله 238219
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 98546
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 184 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 442 روز
درصد پذیرش 47 %