اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 507
تعداد پذیرش 232
تعداد عدم پذیرش 153

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 581
تعداد مشاهده مقاله 135679
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46497
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 74 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 129 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 471 روز
درصد پذیرش 46 %