اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1183
تعداد پذیرش 592
تعداد عدم پذیرش 430

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 576
تعداد مشاهده مقاله 65244
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27689
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 138 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 130 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 146 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 162 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4873 روز
درصد پذیرش 50 %