اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1159
تعداد پذیرش 574
تعداد عدم پذیرش 423

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 538
تعداد مشاهده مقاله 32168
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11145
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 141 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 136 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 142 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 160 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7609 روز
درصد پذیرش 50 %