تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نیز پاسخ ایمنی هومورال مرغ های مادر گوشتی سویه لوهمن مطالعه ای به مدت 10 هفته با استفاده از 2000 قطعه مرغ با سن 74 هفتگی و در ابتدای چرخه دوم تولید انجام گرفت. مرغ ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول جیره شاهد با میزان پروتئین توصیه شده (5/15 درصد) مصرف نمود و گروه دوم جیره ای با 10 درصد پروتئین کمتر از گروه شاهد (14 درصد) ولی مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی دریافت نمودند. با افزودن 13/0 درصد دی ال- متیونین و 1/0 درصد ال-لیزین به جیره کم پروتئین نسبت اسیدهای آمینه گوگرددار به لیزین در دو جیره همسان گردید. داده های به دست آمده در آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و چهار تکرار مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان ‌داد که تغذیه با جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در این آزمایش تأثیر معنی‌داری بر ضخامت پوسته تخم مرغ، جوجه در آوری و عیار آنتی بادی علیه نیوکاسل و آنفلوانزا نداشت. در کل دوره آزمایش (هفته 74 تا 83) میانگین تولید تخم مرغ در گروه کم پروتئین بالاتراز گروه شاهد بود (2/57 در مقایسه با 9/55 درصد)، هرچند این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. مطالعه حاضر نشان ‌داد که تغذیه جیره‌ کم پروتئین (90 درصد سطح توصیه شده در راهنمای شرکت مرغ مادر) با حفظ نسبت اسیدهای آمینه گوگرددار به لیزین تاثیری بر راندمان تولید تخم، جوجه درآوری و نیز پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Feeding a Reduced-protein Diet Supplemented with Crystalline Amino acids to Broiler Breeders during Post-molt on Performance, Reproductive, and Immune Responses

نویسندگان [English]

  • H. Karbalai Babai
  • Abdol Karim Zamani Moghadam
  • Fariborz Khajali
چکیده [English]

One experiment was conducted with a total of 2000 broiler breeders (Lohman strain) at 74 weeks of age, which lasted for 10 weeks. Birds were randomly assigned to two dietary treatments varying in dietary crude protein (CP). The reduced-CP diet had dietary CP level approximately 1.5 percentage units lower than the control (15.5 vs 14.0%). By supplementing 0.13 and 0.1% of DL-methionine and L-HCl-lysine to the reduced-CP diet, respectively, the sulfur amino acids to lysine ratio was kept similar between the control and the reduced-CP diet. Data were subjected to one-way ANOVA in a completely randomized design with 2 treatments and 4 replicates. Results showed that egg shell thickness, hatchability, and the Hemagglutination Inhibision (HI) response against New Castle and Influenza from reduced-CP group were not significantly different from the control group. Hen-day egg production was also remained unchanged throughout the experiment. Nevertheless, it was numerically higher in the low-protein group than the control group. In conclusion, egg production, hatchability and the immune response of broiler breeders can be maintained on a reduced-CP diet (90% of the industry norm) when the contents and ratio of sulfur amino acids to lysine kept constant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler breeder
  • Egg shell quality
  • Hatchability
  • Protein
  • Supplemental amino acids
CAPTCHA Image