دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1390 
توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

10.22067/ijasr.v3i1.10584

سریرا بهروزی‎نیا؛ سید حسین حسینی مقدم؛ فضل‎الله افراز؛ علیرضا سهرابی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صالح شهبازی؛ سید بنیامین دلیرصفت


تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR

10.22067/ijasr.v3i1.10587

مسعود علی پناه؛ حمید تقوی؛ آدم ترکمن زهی؛ مصطفی یوسف الهی