تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

اهمیت پرورش شترمرغ در ایران همچون سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. در گونه‌های بسیاری از پرندگان، از جمله شترمرغ، جنس نر و ماده فاقد هرگونه تمایز مورفولوژیکی می‌باشند به نحوی که تشخیص پرنده نر و ماده را بویژه در سنین پائین دشوار می‌سازد. این امر برنامه‌های پرورشی را دچار مشکل می‌سازد. خونگیری به طور تصادفی از جوجه شترمرغ‌های چند روزه انجام شد و سپس، استخراج DNA از خون صورت گرفت. برای تعیین جنسیت واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه 432 جفت بازی به کمک پرایمرOSFES استفاده شد. نتایج تحقیق ما نشان داد که تعیین جنسیت با استفاده از روش PCR در جوحه‌های چند روزه مفید، آسان و کم هزینه می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Sex Determination in Ostrich (Struthio camelus) Using PCR Technique

نویسندگان [English]

  • Masoud Alipanah 1
  • .H Taghavi
  • A Torkamanzehi
  • Mostafa Yosefelahi 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
2 Department of Animal Science, Zabol Faculty of Agriculture, Zabol, Iran
چکیده [English]

The important of ostrich breeding have been increased in the Iran as other country around the world. Lack of sexual dimorphism in many species of birds including Ostrich (Struthio camelus), making it difficult to differentiate between males and females, especially in young birds. This can be problematic for breeding programs. Blood samples from randomly chicks in the first days were collected and then DNA was extracted from blood. For sex typing used PCR by OSFES primer that produced a 423 fragment. Our results shown that sex determination using PCR method for chicks in the first days is useful, easy and inexpensive.

CAPTCHA Image