موضوعات = تغذیه طیور
اثر مخمر اتولیز شده بر عملکرد تولید و کیفیت تخم‌مرغ، جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده مرغان تخم‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22067/ijasr.2022.73976.1056

سمیه سالاری؛ کریم جاویدانه


بررسی اثر استفاده از اسیدهای آلی ریزپوشانی شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.75043.1065

محمد کاظمی فرد؛ زهره صادقیان؛ منصور رضائی؛ سید علی جعفرپور


تأثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه کلزا در جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22067/ijasr.2022.75836.1068

نجیب الله فیاض؛ حسن کرمانشاهی؛ حیدر زرقی


اثر سطح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه‌های بومی خزک از 7 تا 91 روزگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22067/ijasr.2022.76308.1071

محمد زردادزائی؛ محمود قزاقی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ هادی فرجی آروق


اثر افزودن جدایه های لاکتوباسیلوسی جداسازی شده از دستگاه گوارش طیور بومی ایران بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و پارامترهای ایمنی جوجه ها ی گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.76829.1077

مجید متقی طلب؛ سید محمد انتظاری سرشکه؛ مریم رویان؛ رامین صیقلانی


تاثیر مکمل ویتامین E جیره غذایی بر کیفیت‌ اسپرم تازه خروس‌های مادر گوشتی سویه راس 308 چالش یافته با تنش اکسیداتیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22067/ijasr.2023.75961.1070

ذبیح اله نعمتی؛ نامدار کامرانی؛ محمد ستاری؛ امیر کریمی؛ مقصود بشارتی


تغییرات جمعیت میکروبی و عملکرد همراه با بررسی شاخص های خونی در جوجه های گوشی تغذیه شده با کنجاله آفتابگردان فرآوری شده بوسیله روش تخمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.76845.1078

محمد کاظمی فرد؛ یوسف دیدبان؛ منصور رضائی؛ پویان مهربان جوبنی


تاثیر سطوح مختلف منوسدیم گلوتامات بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ‌های تخم‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22067/ijasr.2023.77177.1079

محمد کاظمی فرد؛ علی اصغر کاردل؛ عیسی دیرنده؛ منصور رضائی


تاثیر ویتامینD3 و ویتامینC بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و جوجه‌درآوری در مرغان مادر گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.77625.1087

رضا کنعانی؛ روح ا له کیان فر؛ حسین جانمحمدی؛ ووکیون کیم؛ مجید علیایی


مقایسه کارایی سلنیوم آلی و معدنی در مرغ تخم‌گذار: با نگاهی بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت-شناسی روده و اسیدیته‌ی روده کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.78197.1096

زهرا تهامی؛ بهروز دستار؛ احسان اسکوئیان؛ سیدرضا هاشمی


تأثیر آویشن خشک شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی در تراکم بالای پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.78413.1097

مصیب کریمی؛ امید علی اسماعیلی پور؛ مژگان مظهری؛ حسین دوماری


اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی جوان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 237-254

10.22067/ijasr.2021.38291.0

فاطمه عزیز علی آبادی؛ احمد حسن آبادی؛ ابوالقاسم گلیان؛ سعید زره داران


بررسی کیفیت آب مصرفی مرغداری های شهرستان نورآباد استان فارس و مناطق روستایی مجاور

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-130

10.22067/ijasr.2021.38283.0

سعید سلامی؛ کیاوش هوشمندی؛ شهره عالیان سماک خواه


بررسی اثر عصاره مالت جو بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی و تغییرات هیستولوژیک ژژنوم مرغ-های تخمگذار

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 601-614

10.22067/ijasr.2021.38287.0

محمد صدقی؛ مجتبی دلوی اصفهانی؛ امیرحسین مهدوی؛ راضیه قاسمی