دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1395 

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ

صفحه 197-205

10.22067/ijasr.v8i1.36450

علیرضا وافری؛ محمد روستائی علی مهر؛ نوید قوی حسین زاده؛ فریدون طالبی


علمی پژوهشی- سایر

بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 206-215

10.22067/ijasr.v8i1.22315

علیرضا هروی موسوی؛ ابوالقاسم گلیان؛ سید جلال مدرسی


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی

صفحه 86-95

10.22067/ijasr.v8i1.22304

علی گیلانی؛ حسن کرمانشاهی؛ ابوالقاسم گلیان؛ مصطفی قلی زاده؛ احمدعلی محمدپور


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ

صفحه 154-161

10.22067/ijasr.v8i1.36772

محمدرضا نصیری؛ علیرضا حق پرست؛ محمد محسن زاده؛ احمد حسن آبادی؛ خدیجه نصیری؛ زهرا رودباری؛ محمد دوستی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله ی خشک مرکبات بر عملکرد بره پرواری زل

صفحه 43-56

10.22067/ijasr.v8i1.42229

مائده فیض؛ اسداله تیموری یانسری؛ یداله چاشنی دل؛ محمد کاظمی فرد


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تاثیر زمان مکمل سازی ال-کارنیتین و پودر سیر بر پاسخ ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی سویه آرین

صفحه 132-140

10.22067/ijasr.v8i1.44013

علی خطیب جو؛ امین الله پورملکشاهی؛ فرشید فتاح نیا؛ هوشنگ جعفری؛ مریم اعلائی