دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تیر 1395 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینۀ ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

صفحه 284-297

10.22067/ijasr.v8i2.27742

مجید قشلاق علیایی؛ ابوالقاسم گلیان؛ علیرضا حق پرست؛ محمد رضا باسامی؛ علیرضا هروی موسوی


علمی پژوهشی- فیزیولوژی

بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی

صفحه 392-402

10.22067/ijasr.v8i2.45117

لیلا احمدزاده؛ علی حسین خانی؛ سامان ساعدی؛ حسین دقیق کیا؛ ملیحه داداشی؛ جابر جعفر زاده


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعیین ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و فراسنجه های هضم برون تنی شاخ و برگ حاصل از برداشت زرشک

صفحه 227-237

10.22067/ijasr.v8i2.24971

سید جلال مدرسی؛ رضا ولی زاده؛ محسن دانش مسگران؛ محمد حسن فتحی نسری؛ علیرضا هروی موسوی؛ فاطمه خسروی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر جاذب کننده‌های مختلف رطوبت بر کیفیت تخمیر سیلاژ حاوی تفاله ی مرطوب سیب‌زمینی

صفحه 248-257

10.22067/ijasr.v8i2.47506

سعدون محمدیان؛ داریوش علی پور؛ مهدی محمودی ابیانه


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن COX3 میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران

صفحه 361-369

10.22067/ijasr.v8i2.36720

طوبی عباسی دلویی؛ محمدهادی سخاوتی؛ مجتبی طهمورث پور


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

ارزش غذایی محصول فرعی کشمش و اثر آن در تخمیر و ارزش تغذیه‌‌ای یونجه اواخر گل‌دهی در نشخوارکنندگان

صفحه 271-283

10.22067/ijasr.v8i2.50376

مجتبی یاری؛ سمانه ولی نژاد؛ میلاد منافی؛ زینب قاسمی نژاد؛ ابولفضل کولیوند؛ سید مسعود ذوالحواریه


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

صفحه 382-391

10.22067/ijasr.v8i2.49127

زهره یوسفی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ نورالدین مرادی؛ مهدی ایمانی