دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 23، مهر 1394 
اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بیان ژن‏های لیپوژنیک کبدی در جوجه های گوشتی

صفحه 329-339

10.22067/ijasr.v7i3.30357

فرهاد صمدیان؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ حسین واثقی؛ فهیمه محمد نژاد؛ وحید واحدی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده‌مانی بره در جمعیت‌های مختلف گوسفند

صفحه 340-346

10.22067/ijasr.v7i3.31955

محمد الماسی؛ امیر رشیدی؛ محمد رزم کبیر؛ محمد مهدی غلام بابائیان


مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian

صفحه 356-363

10.22067/ijasr.v7i3.36312

نازنین محمودی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ محمود هنرور؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه


برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری

صفحه 364-372

10.22067/ijasr.v7i3.39030

زهرا یگانه پور؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میرحسن بیرانوند؛ رضا پسندیده