دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، پاییز 1394 

مقالات علمی- پژوهشی

1. چکیده انگلیسی مبسوط

صفحه 1-19

10.22067/ijasr.v7i1.48333

پژوهشهای علوم دامی ایران


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

4. تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی

صفحه 34-46

10.22067/ijasr.v7i1.48327

محمد جواد آگاه؛ حسن نصیری مقدم؛ ابولقاسم گلیان؛ احمد رضا راجی؛ رضا فرهوش؛ اصغر زربان


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

9. افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

صفحه 87-95

10.22067/ijasr.v7i1.23821

یاسمن شمشیرگران؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا نصیری


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

12. برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان

صفحه 104-112

10.22067/ijasr.v7i1.32146

بهاره اعتقادی؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور