دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1394 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی

صفحه 34-46

10.22067/ijasr.v7i1.48327

محمد جواد آگاه؛ حسن نصیری مقدم؛ ابوالقاسم گلیان؛ احمدرضا راجی؛ رضا فرهوش؛ اصغر زربان


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

صفحه 87-95

10.22067/ijasr.v7i1.23821

یاسمن شمشیرگران؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا نصیری


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان

صفحه 104-112

10.22067/ijasr.v7i1.32146

بهاره اعتقادی؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور