دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1398 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های عرب ایرانی

صفحه 481-487

10.22067/ijasr.v11i4.72653

سروین جباری؛ محمدرضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ بهزاد شیرمحمدلی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای

صفحه 413-424

10.22067/ijasr.v11i4.69793

اسحاق اسمعیلی دوآبی؛ جواد بیات کوهسار؛ فرخنده رضائی؛ یوسف مصطفی لو؛ آشور محمد قره باش


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی

صفحه 489-499

10.22067/ijasr.v11i4.72943

محبوبه کرد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ ارسلان برازنده


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعیین ظرفیت بافری برخی ترکیبات آلکالایزری و بافری معدنی بومی و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه-های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی

صفحه 425-436

10.22067/ijasr.v11i4.73860

سید مرتضی وقار سیدین؛ محسن مجتهدی؛ سید احسان غیاثی؛ محمد حسن فتحی نسری


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری

صفحه 437-449

10.22067/ijasr.v11i4.78462

مهدی قهرمانی؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسین خانی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ غلامعلی مقدم؛ حمید پایا


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی

صفحه 513-526

10.22067/ijasr.v11i4.76477

سونیا زکی زاده؛ بهنام صارمی؛ حسین رشید؛ مهناز نجفی؛ سیما ساور سفلی