دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1398 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی هم‌خونی و تأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره

صفحه 207-221

10.22067/ijasr.v1397i1.69585

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی

صفحه 223-232

10.22067/ijasr.v1397i1.69408

رضا سید شریفی؛ سجاد بادبرین؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سیما ساور سفلی؛ جمال سیف دواتی؛ حسن خمیس آبادی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

پیش بینی و تایید in silico ریزRNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم20

صفحه 233-245

10.22067/ijasr.v1397i1.74619

وحیده عباسی؛ محمدرضا نصیری؛ علی جوادمنش


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی

صفحه 179-193

10.22067/ijasr.v1397i1.63032

میترا مزینانی؛ عباسعلی ناصریان؛ محسن دانش مسگران؛ ٰرضا ولی زاده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 247-257

10.22067/ijasr.v1397i1.70188

مصطفی محقق دولت آبادی؛ اسما مرادعلی‌پور؛ فرخنده منصوری؛ فرنگیس فتاحی؛ زینب صالحی