اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

56

تعداد مقالات

659

تعداد نویسندگان

1,185

تعداد مقالات ارسال شده

1,322

تعداد مقالات رد شده

517

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

675

درصد پذیرش

51

زمان پذیرش (روز)

68

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (ISC)  در سال 1401: 0.047

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1403/02/24

شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1402، صفحه 475-611 

مقاله پژوهشی

اثرات جیره‌ای پودر تفاله انار با یا بدون آنزیم تانن‌آز بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های نر مغانی

صفحه 475-488

10.22067/ijasr.2023.80199.1116

فرزاد میرزایی آقجه قشلاق؛ علی نوری؛ بهمن نوید شاد؛ لیلا کاویانی فیضی؛ سمیرا کرامتی جبه دار


ابر واژگان

نشریات مرتبط