کلیدواژه‌ها = صفات تولیدی
تعداد مقالات: 7
1. تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 81-95

10.22067/ijasr.v10i1.59645

رضا سید شریفی؛ فاطمه نور افکن؛ مصطفی فولادی؛ جمال سیف دواتی


2. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 97-107

10.22067/ijasr.v10i1.39170

حسین حسینی نصر؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری


3. برآورد ارزش‌های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از مدل زیست اقتصادی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 240-254

10.22067/ijasr.v9i2.56802

رضا سید شریفی؛ فاطمه نور افکن؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی


5. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام

دوره 7، شماره 4، بهار 1394، صفحه 492-497

10.22067/ijasr.v7i4.38988

محمد جبارزاده ایوریق؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ فاطمه پوربایرامیان؛ حسن خانزاده


6. ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور

دوره 4، شماره 1، بهار 1391

10.22067/ijasr.v4i1.13914

مهدی نافذ؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ رحمت سمیعی