دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 31، مهر 1396 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی

صفحه 269-283

10.22067/ijasr.v9i3.36610

عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ محمدرضا نصیری


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری

صفحه 300-313

10.22067/ijasr.v9i3.52536

ایمان مهرامیری؛ مرتضی چاجی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی

صفحه 328-339

10.22067/ijasr.v9i3.41088

نسیم بیدار؛ احمد حسن آبادی؛ حسن نصیری مقدم؛ مهدی وریدی؛ محمد محسن زاده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری

صفحه 376-386

10.22067/ijasr.v9i3.58603

محمد کشاورزپور؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مصطفی محقق دولت آبادی