دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 29، فروردین 1396 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین

صفحه 1-12

10.22067/ijasr.v9i1.35243

سعید کامل ارومیه؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ فاطمه هلن قانع؛ محمد بنایان اول


تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد

صفحه 24-40

10.22067/ijasr.v9i1.52324

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ زهرا شاهلیزاده؛ حمید امانلو؛ مصطفی حاجی لو؛ کامران اکبری پابندی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی

صفحه 84-92

10.22067/ijasr.v9i1.40174

فرشته قدمگاهی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ مونا صالحی نسب


برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری

صفحه 135-145

10.22067/ijasr.v9i1.54124

محبوبه میرزایی ایلالی؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ روح الله عبدالله پور؛ سکینه نقویان