نویسنده = علی اصغر ساکی
پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 463-476

10.22067/ijasr.v10i4.66146

شهرام نجفی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ خلیل زابلی؛ علی اصغر ساکی؛ احمد احمدی


تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 218-226

10.22067/ijasr.v6i3.28731

علی اصغر ساکی؛ جلال سالاری؛ حسن علی عربی؛ مهران وطنچیان؛ معصومه عباسی نژاد


تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار

دوره 3، شماره 3، مهر 1389

10.22067/ijasr.v3i3.11297

مسعود محمد حسین رحمتی؛ علی اصغر ساکی؛ پویا زمانی؛ امیر اسکندرلو؛ بهنام طهماسب پور


اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/ijasr.v2i1.3091

سید علی حسینی سیر؛ علی اصغر ساکی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ حسن علی عربی؛ احمد احمدی؛ نرگس آشوری


اثر ویتامین C بر تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته تخم مرغ در پیک تولید مرغان تخمگذار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/ijasr.v2i1.3110

مسعود محمد حسین رحمتی؛ علی اصغر ساکی؛ امیر اسکندرلو؛ پویا زمانی