کلیدواژه‌ها = کیسه‌های نایلونی
تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 339-352

10.22067/ijasr.v10i3.63675

اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت اله روشنفکر


تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز

دوره 6، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 312-323

10.22067/ijasr.v6i4.23501

یونس طهمزی؛ اکبر تقی زاده؛ یوسف مهمان نواز؛ مهدی مقدم