نویسنده = سید حسین حسینی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. نوترکیبی و انتخاب چند صفتی در پنج والد ژاپنی- شکل کرم ابریشم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 463-474

10.22067/ijasr.2021.38311.0

معین الدین مواج پور؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ شهلا نعمت اللهیان؛ فرجاد رفیعی؛ نوید قوی حسین زاده؛ یوسف خیرخواه


2. abstract

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i2.11286

پژوهشهای علوم دامی ایران


3. بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i3.11313

سید حسین حسینی مقدم؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ مانی غنی پور؛ علیرضا صیداوی