نویسنده = حیدر زرقی
تأثیر دمای کاندیشنینگ بر کیفیت فیزیکی پلت، انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی جیره جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22067/ijasr.2023.84863.1176

سیده وجیهه شخص امام پور؛ ابوالقاسم گلیان؛ حیدر زرقی؛ علیرضا حسابی نامقی