دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، تابستان 1397 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

5. تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

صفحه 81-95

10.22067/ijasr.v10i1.59645

رضا سید شریفی؛ فاطمه نور افکن؛ مصطفی فولادی؛ جمال سیف دواتی


6. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

صفحه 97-107

10.22067/ijasr.v10i1.39170

حسین حسینی نصر؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

7. عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره‌های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل‌های آلی کروم و سلنیوم

صفحه 1-10

10.22067/ijasr.v10i1.33251

امیر موسائی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ محمد حیدرپور؛ حسین کاظمی مهرجردی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

9. تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI

صفحه 109-115

10.22067/ijasr.v10i1.50752

مریم بازگیری؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ جمال فیاضی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

11. تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صفحه 23-33

10.22067/ijasr.v10i1.62376

جمال سیف دواتی؛ مطلب جهان آرا؛ صیاد سیف زاده؛ حسین عبدی بنمار؛ فرزاد میرزایی آقجه قشلاق؛ رضا سید شریفی؛ وحید واحدی


12. بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور

صفحه 35-46

10.22067/ijasr.v10i1.60772

حسن علی عربی؛ فرشته علی پور؛ پویا زمانی؛ داریوش علی پور؛ مصطفی ملکی؛ خلیل زابلی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

13. تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی

صفحه 131-139

10.22067/ijasr.v10i1.63715

فاطمه بحری بیناباج؛ گلناز بی همتا؛ زانا پیرخضرانیان