دستورالعمل کلی ارسال مقاله

نحوه ارسال مقاله

نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله جدید شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

وب سایت نشریه: https://ijasr.um.ac.ir

 

فایلهای ضرور ی هنگام ارسال مقاله

صفحه مشخصات نویسندگان: شامل اسامی، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تماس نویسنده مسئول، این بخش باید به‌طور جداگانه از متن اصلی مقاله نوشته شده و در سایت بارگذاری شود.

فایل اصلی مقاله: باید به دو صورت Word و PDF ارسال گردد. متن مقاله در این فایلها باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و چکیده مبسوط به انگلیسی باشد.

فرم تعهدنامه: زمان ارسال مقاله به نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، همه نویسندگان مشارکت‌کننده در مقاله باید یک فرم تعهدنامه را تکمیل و ارسال نمایند تا تایید کنند مقاله ارسالی آن‌ها یک اثر اصیل و معتبر است که قبلا با محتوای مشابه و یا زبان دیگری در هیچ نشریه‌ای به چاپ نرسیده است یا به‌طور همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده است، همه افرادی که نام آن‌ها به‌عنوان نویسنده در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن توسط نویسنده مسئول به این نشریه آگاهی دارند. همچنین نویسنده مسئول موظف است نقش و نحوه مشارکت نویسندگان را در تهیه مقاله مشخص کند.

فرم تعارض منافع: تعارض منافع به مجموعه شرایطی گفته می‌شود که در آن قضاوت حرفه‌ای درخصوص یک نفع اولیه مثل اعتبار تحقیق، ممکن است تحت تاثیر منافع ثانویه مانند سود مالی قرار گیرد. افشای تعارض منافع، موافقت یا اخطاری از سوی نویسندگان است که نشان می‌دهد به آنها پولی بابت تحقیق داده نشده است و یا اگر حمایت مالی شده‌اند آن را با ذکر منبع پرداختی اعلام کرده‌اند. هدف از فرم تعارض منافع، ارائه اطلاعاتی درخصوص منافع نویسندگان به خوانندگان مقاله است که می‌تواند بر نحوه دریافت مقاله اثر بگذارد. نویسندگان باید زمان ارسال مقاله، فرم تعارض منافع را ارسال کنند و مسئولیت صحت و کامل بودن مقاله را به عهده بگیرند. این فرم باید به امضای تمام نویسندگان برسد و در آن بیان شود  که مجوز لازم برای هرگونه مطالب در مقاله از قبیل شکل‌ها، جداول و غیره دریافت شده و یا هیچ مجوزی برای انتشار کار نویسندگان الزامی نسیت.

فایل Excel شکلها

اخلاق در نشر

جهت مشاهده اصول اخلاقی نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران به این بخش مراجعه نمایید.

فرایند داوری مقالات

جهت مشاهده فرایند داوری مقالات در نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران به این بخش مراجعه نمایید.

دستورالعمل تهیه مقاله

کلیه قسمتهای مقاله باید توسط Word 2007 و با فاصله خطوط 1 و رعایت 2/5 سانتی متر حاشیه از هر طرف تهیه شده باشد.

فونت فارسی B Mitra با اندازه فونت 14  و برای انگلیسی Times New Ruman با اندازه 12 باشد.

حداکثر تعداد صفحات مقاله 15 صفحه باشد.

از نشانه گذاری های متداول چون نقطه، ویرگول و ... به درستی استفاده شود.

رعایت نیم فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان، نکته ­ها و ... ضروری است.

معادله‌ها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

واحد‌های مورد استفاده در متن مقاله باید بر اساس سیستم بین‌المللی متریک (SI) باشد.

تعداد پاورقی ها به حداقل برسد و شماره پاورقی‌ها در هر صفحه از عدد یک آغاز شود.

بخشهای ضروری هر مقاله شامل: عنوان، چکیده فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری کلی، منابع، عنوان انگلیسی وچکیده مبسوط انگلیسی می باشند. بخشهای پیشنهادات و سپاسگزاری بصورت اختیاری و کاملاً خلاصه شده می توانند به متن مقاله پس از بخش نتیجه گیری کلی اضافه شوند.

1- عنوان

عنوان مقاله در ابتدا و وسط صفحه اول و به صورت پررنگ نوشته شود. عنوان باید روان، بیانگر محتوای مقاله و مختصر (حداکثر حاوی 15 کلمه) باشد. عنوان فارسی، چکیده فارسی و واژه­های کلیدی (بدون ذکر نام نویسندگان) باید در صفحه نخست ذکر شوند.

2- چکیده فارسی

چکیده فارسی باید حداکثر در 250 کلمه تهیه شود. در این بخش مقاله اهداف عمده، مواد و روشها، نتایج و کاربردهای شاخص بصورت خلاصه و گویا ذکر شوند. از ذکر علائم آماری چون (05/0P<) و منابع مورد استفاده در این قسمت مقاله خودداری شود.

3- واژه های کلیدی

در انتهای متن چکیده فارسی حداکثر 5 کلمه به عنوان واژه های کلیدی (به ترتیب حروف الفبا) نوشته شود.

4- مقدمه

مقدمه باید به معرفی و توجیه موضوع و هدف مورد پژوهش بپردازد و در آن به تحقیقات انجام یافته در زمینه مورد نظر به طور مختصر و کافی اشاره شده باشد. مقدمه باید حداکثر در یک صفحه ارائه شده باشد.

5- مواد و روش ها

شرح کامل مواد مورد استفاده و روش ها و طرح (طرحهای) آزمایشی بکار رفته در این بخش ذکر شوند. از بیان کامل روشهای اقتباس شده خودداری گردد و فقط به ارایه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود. مواد و روشهای ویژه، اصلاحی و ابداعات به نحوی که دیگران قادر به استفاده از آن در آزمایشهای خود باشند، می توانند به اختصار ذکر گردند. درصورت لزوم جهت معرفی تیمارها و یا روشهای خاص آزمایش می توان از جدول یا شکل استفاده کرد.

6- نتایج و بحث

برای ارایه نتایج می توان از جدول، شکل، تصویر و منحنی استفاده کرد، اما باید از تکرار آنها به فرمتهای مختلف جدا خودداری شود. در هر قسمتی که نتایج ارائه می شوند باید مورد تجزیه و تحلیل هم قرار گیرند و با در نظر گرفتن هدف پژوهش، نتایج حاصله با نتایج پژوهش­های مشابه مقایسه و بحث شوند و نتیجه گیری از هر مبحث در انتهای آن ذکر گردد.

جداول

عنوان و اطلاعات نوشتاری درون جدول به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند، اما اعداد فقط به انگلیسی نوشته شوند.

فونت عنوان و محتویات جدول برای فارسی B Mitra و برای انگلیسی Times New Ruman با اندازه 10 باشد. زیرنویس با اندازه فونت 9 نوشته شود.

عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط چین نوشته و گویای نتایج مندرج در آن باشد. عنوان از شماره جدول با خط تیره جدا شود. در کل جدول فقط عبارت جدول و شماره آن پررنگ گردد و از ارائه پررنگ سایر قسمت‌های جدول خودداری شود. 

شکل ها

الگوی شکل باید دقیقا مشابه با شکل‌های نمونه ذیل باشد.

عنوان شکل، عنوان محورهای افقی و عمودی شکل به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. اما اعداد به انگلیسی باشند.

هر محور افقی و عمودی باید حاوی توضیح کامل و واحد باشد. واحد پس از عنوان محور داخل پرانتز نوشته شود.

عنوان شکل در پایین و با فرمت وسط ‌چین نوشته و معرف محتوای ارایه شده در آن باشد.

فونت عنوان و محتویات شکل برای فارسی B Mitra و برای انگلیسی Times New Ruman با اندازه 10 باشد. زیرنویس با اندازه فونت 9 نوشته شود. در کل شکل فقط عبارت شکل و شماره آن پررنگ باشد و عنوان و توضیح شکل به صورت پررنگ نباشد.

از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. توجه: در مورد شکل، از الگوهای سیاه و سفید استفاده شود و رنگ زمینه در کلیه شکلها بایستی سفید باشد.

از آوردن کادر دور شکل و خطوط طولی در شکل خودداری شود.

سعی شود با نرم افزار Excle روی شکلها به خوبی کار شود تا بالاترین کیفیت برای شکلها بدست آید.

7- نتیجه گیری کلی

استنتاج های کلی و شاخص حاصل از تحقیق باید در این بخش ذکر شوند. چنانچه نویسنده (گان) پیشنهاداتی بر آمده از تحقیق برای خوانندگان داشته باشند، می توانند در این قسمت ذکر نمایند.

8- سپاسگزاری

سپاسگزاری از افراد، کمک‌های مالی و طرح‌های تحقیقاتی با شماره رسمی، یکی از بخش‌های ضروری مقاله است. اسامی سازمان‌های تامین‌کننده باید به‌طور کامل و مطابق با معیارهای سازمان مورد نظر ذکر شود. وابستگی سازمانی حامی مالی مقاله (درصورت وجود) در این بخش باید قید شود.

منابع

همه منابع چه استنادهای درون‌متنی و چه لیست منابع باید براساس استاندارد رفرنس‌نویسی APA باشد. لیست منابع باید ابتدا به‌ترتیب الفبایی و سپس به‌ترتیب زمانی مرتب شوند و به زبان انگلیسی نوشته شوند. همچنین به نویسندگان توصیه می‌شود به منابع ده سال اخیر به جای منابع قدیمی ارجاع دهند. اطمینان حاصل کنید که همه منابع استناد شده در متن، در لیست منابع نیز وجود دارند. به نویسندگان توصیه اکید می‌شود از ابزارهای مدیریت منابع مانند “Endnote” برای استناددهی و تهیه لیست منابع استفاده کنند.

  • درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
  • ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت (In Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود.

هزینه پردازش مقاله

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده مثال‌های این بخش به فایل نحوه نگارش مراجعه نمایید.

 

قابل توجه نویسندگان محترمی که مقاله آنها به مرحله اصلاحات رسیده است، جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود.