مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

48

تعداد مقالات

581

تعداد نویسندگان

1,136

تعداد مقالات ارسال شده

1,219

تعداد مقالات رد شده

446

درصد عدم پذیرش

37

تعداد مقالات پذیرفته شده

619

درصد پذیرش

51

زمان پذیرش (روز)

57

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل و آبزیان

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1397: 0.098

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/02/04

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 48، بهمن 1400، صفحه 475-627 

2. تأثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش‌های لری بختیاری

صفحه 489-498

10.22067/ijasr.2021.38244.0

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

11. بررسی اثر پرسپترون چند لایه در صحت انتخاب ژن های ریز RNA کرم ابریشم (Bombyx mori)

صفحه 615-627

10.22067/ijasr.2020.38276.0

عاطفه سیددخت؛ جواد رحمانی نیا


ابر واژگان

نشریات مرتبط