فهرست داوران نشریه

اسامی داوران نشریه در سه سال اخیر

 

 نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

Publons_Id/Scopus Author ID

سید هادی

ابراهیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0156-0646

 

مژگان

ازغندی

 

 

 

 هرمز

اسدی

 

 

استادیار پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه  نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ایران

0000-0002-2001-7606

 

محسن

افشارمنش

دانشگاه صنعتی اصفهان

0000-0002-4782-8687

 

محمدرضا

اکبری

دانشگاه شهرکرد

 

 

مهدی

الهی ترشیزی

دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار

 

 

سعید

انصاری مهیاری

دانشگاه صنعتی اصفهان

0000-0003-1115-5043

 

علیرضا

ایوبی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فاطمه

بحری بیناباج

دانشگاه گنبد کاووس

0000-0001-6615-8853

AAV-5822-2021

عطیه

بهلولی قائن

دانشگاه پیام نور مشهد

 

 

جواد

بیات کوهسار

دانشگاه گنبد کاووس

 

 

محمد تقی

بیگی نصیری

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

 

زانا

پیرخضرائیان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

گلناز

تأسلی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

0000-0003-1462-9304

AAE-9741-2020

اکبر

تقی زاده

 

 

 

مجید

جعفری

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 

حسنا

حاجاتی

 

 

 

مرضیه

حاج محمدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

سعید

حسنی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

مصطفی

حسین آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-3287-0735

 

سید عبداله

حسینی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

سید محمد

حسینی

دانشگاه بیرجند

0000-0002-4118-7938

 

سید جواد

حسینی واشان

دانشگاه بیرجند

0000-0002-9835-7037

 

بابک

خرمیان طوسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

B-2276-2015

امین

خضری

دانشگاه شهید باهنر  کرمان

 

 

امیر حسین

خلت آبادی فراهانی

دانشگاه اراک

 

 

حامد

خلیل وندی بهروزیار

 

 

 

محسن

دانشیار

دانشگاه ارومیه

0000-0003-1854-210X

 

آرش

دوراندیش

 

 

 

غلامرضا

رحمانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

عطیه

رحیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-3951-0449

 

علی

رزاقی

 

 

 

فرخنده

رضائی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

وحید

رضایی پور

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قائم شهر

 

J-7740-2017

فریبا

رضائی سرتشنیزی

دانشگاه شهرکرد

 

 

پرویز

رضوانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3827-3878

 

زهرا

رودباری

دانشگاه جیرفت

 

 

خلیل

زابلی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0001-9887-2736

 

مجتبی

زاهدی فر

مؤسسه تحقیقات علوم دامی

 

 

داوود

زحمتکش

دانشگاه زنجان

 

 

حیدر

زرقی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2739-2580

 

سونیا

زکی زاده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 

محسن

ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان

 

 

علی اصغر

ساکی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0002-6789-1288

 

علی اصغر

سالاری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

علی اکبر

سالاری

 

 

 

سمیه

سالاری

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

0000-0003-2202-2633

AAV-4642-2021

سعید

سبحانی راد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمد هادی

سخاوتی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مهدی

سلطانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

0000-0003-3168-5332

 

رضا

سید شریفی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

عاطفه

سیددخت

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 

 

محمدرضا

شیخلو

دانشگاه تبریز

 

 

حسن

شیرزادی

دانشگاه ایلام

 

 

محمد

صدقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

رشید

صفری

دانشگاه تبریز

 

 

عبدالمنصور

طهماسبی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6764-1668

 

حسین

عبدی بنمار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

مسعود

علی پناه

تربت حیدریه

0000-0002-3171-6226

 

یونس علی

علی جو

دانشگاه ارومیه

0000-0001-7012-2407

 

علیرضا

علیزاده

دانشگاه ساوه

 

 

شکوفه

غضنفری

 

 

 

فرشید

فتاح نیا

دانشگاه ایلام

 

 

محمد

فرزام

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1947-0187

 

امجد

فرزین پور

دانشگاه کردستان

 

 

علی

فروهرمهر

دانشگاه لرستان

 

 

امیرهوشنگ

فلاح راد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سعید

فیروزه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مرضیه

قدمی کوهستانی

شرکت کیمیا آنزیم

 

 

محمدرضا

قربانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

آشورمحمد

قره باش

گنبد کاووس

0000-0002-8402-1233

 

شاهرخ

قوتی رودسری

دانشگاه گیلان

0000-0002-2016-2184

 

تقی

قورچی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

محسن

کاظمی

مجتمع آموزش عالی تربت جام

0000-0002-7327-5860

AAV-5472-2021

محمد

کاظمی فرد

 

 

 

کاظم

کریمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

 

 

روح اله

کیانفر

 

 

 

هوشنگ

لطف اللهیان

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

رضا

لطفی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6105-6177

 

محسن

مجتهدی

دانشگاه بیرجند

 

 

رضا

مجیدزاده هروی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمدرضا

محمدآبادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

طاهره

محمد آبادی

دانشگاه رامین خوزستان

0000-0002-8250-6704

 

سعید

محمد زاده

دانشگاه لرستان

 

 

فرید

مسلمی پور

دانشگاه گنبد کاووس

0000-0002-3717-7227

 

مژگان

مظهری

دانشگاه جیرفت

 

 

غلامعلی

مقدم

دانشگاه تبریز

 

 

شهریار

مقصودلو

گنبدکاووس

0000-0001-8809-087X

 

امیر

موسائی

 

 

 

سید ناصر

موسوی

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

 

 

ابوذر

نجفی

دانشگاه تبریز

0000-0003-2610-2278

 

خدیجه

نصیری

دانشگاه مازندران

0000-0001-9444-9674

 

ذبیح اله

نعمتی

دانشگاه تبریز

0000-0001-8842-012X

 

محمدحسین

نعمتی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

 

 

حسین

نعیمی پور

دانشگاه بیرجند

 

 

علی

نوبخت

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

 

 

محمد

نوروزی ابدال آبادی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

محمدعلی

نوروزیان

دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

0000-0001-5050-1901

 

شیدا

ورکوهی

دانشگاه رازی کرمانشاه

0000-0002-7911-673X

 

صیفعلی

ورمقانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

 

 

رضا

وکیلی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر

0000-0002-0011-2219

 

غلامعلی

هلاکو

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0001-8144-3863

 

اکبر

یعقوب فر

 

 

 

طاهر

یلچی

دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-6591-1548