کلیدواژه‌ها = متابولیت های خون
اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393

10.22067/ijasr.v6i1.37613

ابوالفضل کیانی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ غلامرضا قربانی؛ محمد خوروش


اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی

دوره 5، شماره 2، آذر 1392

10.22067/ijasr.v5i2.28294

مسلم باشتنی؛ محمد رضا تهرانی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمد حسن فتحی نسری


تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389

10.22067/ijasr.v2i1.3109

رشید صفری؛ رضا ولی زاده؛ جواد بیات کوهسار؛ عباسعلی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی