مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق دو لاین سبک وزن و سنگین وزن در بلدرچین که به مدت 7 نسل بر اساس وزن بدن در سن 4 هفتگی انتخاب در آنها صورت گرفته بود مورد استفاده قرار گرفتند. لاین سنگین وزن در هفتمین نسل انتخاب شده به طور معنی داری در سن 28 روزگی از لاین سبک وزن در همان نسل سنگین تر بود(01/0p

عنوان مقاله [English]

Estimation of the Heterosis Effect and Comparison of Growth Curves for Body Weight Trait in Crosses between Two Selected Lines in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • E Rezvannejad
  • A Pakdel
  • S.R Miraee Ashtianee
  • H Mehrabani Yeganeh
  • M.M Yaghoobi
چکیده [English]

In the current study, two line with short-term divergent selection for high weight (HW) and low weight (LW) at 4 wk of age after 7 generation were analyzed in Coturnix Japonica Quail. HW line was significantly higher than LW line at 28d of age (p

CAPTCHA Image