کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و اصلاح نزاد دام، گروه علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه جنوب شرقی کشور، کرمان، ایران

چکیده

در این مطالعه 130 نمونه مدفوع از گوسفندان نژاد کرمانی اطراف کرمان بطور تصادفی گرفته شد. پس از فرآوری و کشت نمونه ها، کلونی های حاصل از نظر مورفولوژی و رنگ آمیزی بررسی شدند و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی، گونه های آنها شناسایی شد. کلستریدیوم های جدا شده 30 درصد نمونه ها را شامل می شدند که عبارت بودند از کلستریدیوم های پرفرینجنس، باراتی، ابسونیوم، بیفرمنتانس، اسپورجنس، لپتوم، اورانتی-بوتریکوم، اسپوراسفیریدس، سیمبی زوم، اسکاتولوجنس، راموزوم و سردلی. عمل استخراج DNA بر روی 39 باکتری جدا شده انجام گردید و جهت تعیین تیپ باکتری ها، DNA های استخراج شده با Triplex PCR آزمون شدند. در آخر نوع توکسین و در نتیجه تیپ های این باکتری بر اساس طول قطعه سنتز شده در PCR، شناسایی گردید که از 23 نمونه کلستریدیوم پرفرینجنس که با آزمون های بیوشیمیایی جدا شده بودند، همگی قطعه 324bp را ایجاد کردند. از این تعداد 5 مورد تیپ B، 8 مورد تیپ C و 6 مورد تیپ D تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Triplex PCR Technique in Identification of Clostridium perfringens B, C and D Types

نویسندگان [English]

  • mohammad reza Ahsani 1
  • Mohammadreza Mohammad Abadi 2
  • mehrdad Shamsodini bafti 3
  • majed Ezatkhah 3
  • Mahdei Hasani Derakhshan 3
  • ali Esmailzadeh koshkooeh 2
1 Department of Animal Genetics and Breeding, Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Southeast Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this research 130 sheep-dung samples were collected from Kermani breed in area of Kerman randomly. After processing
and culture of samples, the produced colonies were studied morphologically and gram stain test and the genus of these
bacteria were identified using biochemical tests. The Clostridia strains isolates were included 30 percent of total samples i.e.
clostridiums perfringense, baratii, absonum, bifermentans, sporogenes, leptum, aurantibutyricum, sporosphaeroides,
symbiosum, scatologenes, ramosum and sordellii. DNA extracted from the isolated bacteria. For genotyping of 39 bacteria,
the extracted DNA was tested by triplex PCR. Based on length of synthesised fragment in PCR, different types of toxin and
strains of this bacterium were detected that from 23 samples of clostridium perfringense isolated using biochemical tests, all
samples shown 324 bp fragment. From these 5 samples were detected as B type, 8 samples as C type and 6 samples as D
type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clostridium perfringens
  • Biochemical testes
  • DNA
  • Triplex PCR
CAPTCHA Image