ارزیابی بتائین اگزوژنیک و کل مواد جامد محلول در تنظیم فشاراسمزی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طیبعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق جهت ارزیابی نقش اسمولایتیک بتائین اضافه شده به خوراک، روی 576 قطعه جوجه گوشتی نر تجاری در یک دوره 42 روزه به اجرا درآمد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل، شامل چهارسطح بتائین اضافه شده به خوراک (00/0، 75/0، 50/1، 25/2 گرم در کیلو گرم) در سه سطح از کل مواد جامد محلول در آب (375، 1375 و 2375 میلی گرم در لیتر) با 4 تکرار اجرا شد. مشاهدات نشان داد که مکمل بتائین، میزان سدیم پلاسما را در سن 28 روزگی افزایش داد و سبب کاهش هماتوکریت در سن42 روزگی گردید(05/0 P< ). این عامل بر روی میزان فشار اسمزی بخش مایع خون و مقادیر پتاسیم، کلر و آلبومین پلاسما ( 28 و 42 روزگی)، سدیم 42 روزگی پلاسما هم‌چنین فشار اسمزی اپی تلیوم دئودنوم و ژوژنوم در سن 42 روزگی تاثیرگذار نبود (05/0 P>)، ولی فشار اسمزی سلول‌های اپی تلیوم ناحیه ایلئوم را افزایش داد. نتایج به دست آمده از افزایش سطح کل جامدات محلول درآب حاکی از بالا رفتن میزان هماتوکریت، اسمولاریته دئودنوم، ژوژنوم و ایلئوم، مقادیرکلر و آلبومین پلاسما (42 روزگی) هم‌چنین اسمولاریته پلاسما (28 روزگی) بود(05/0 P>). آب مصرفی(28 و 42 روزگی) و رطوبت فضولات (28 روزگی) با افزایش میزان کل جامدات محلول در آب از سطح اول ( 375 میلی گرم در لیتر) به سطح سوم (2375 میلی گرم در لیتر)، افزایش یافتند(01/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of exogenous betaine and TDS in osmoregulation of broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Shirin Honarbakhsh 1
  • Mojtaba Zaghari 1
  • Mahmood Shivazad 2
1 Tehran university
2 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Evaluation of exogenous betaine and TDS in osmoregulation of broiler chicks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exogenous betaine
  • TDS
  • Broiler chicks
  • Males
  • osmoregulation
CAPTCHA Image