دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر افزودن اسانس های گیاهی پونه کوهی و گل ختمی به مقادیر بالای شیر و بررسی ویژگی های رشد و پاسخ های متابولیکی گوساله های شیر خوار هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22067/ijasr.2022.73066.1045

احسان قائمی راد؛ سید علیرضا وکیلی؛ محسن دانش مسگران


ارزیابی اثرات حذف یونجه و کاهش میزان علوفه بر عملکرد بره های پرواری نژاد افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.73295.1049

زهرا محبوبی؛ ناصر کریمی؛ عباس جهان بخشی


تاثیر پرتوتابی بذر با پرتو گاما بر عملکرد و فراسنجه‌های تخمیری گیاه و سیلاژ ذرت علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22067/ijasr.2022.73461.1050

علیرضا شعبانی منظم؛ مهدی بهگر؛ محمد علی نوروزیان؛ اعظم برزوئی


اثرات سطوح مختلف آب در جیره کاملاً مخلوط بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک میکروبی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی بره‌های پرواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22067/ijasr.2022.73809.1053

ایوب عزیزی؛ زهرا یوسفی؛ امیر فدائی فر؛ علی کیانی؛ افروز شریفی


مطالعه بیان افتراقی ژن های بافت رحم مرتبط با کیفیت پوسته تخم مرغ با استفاده از داده های ترانسکریپتومیکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22067/ijasr.2022.73912.1055

میلاد غلامی طاحونه؛ حسین مرادی شهربابک


اثر مخمر اتولیز شده بر عملکرد تولید و کیفیت تخم‌مرغ، جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده مرغان تخم‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22067/ijasr.2022.73976.1056

سمیه سالاری؛ کریم جاویدانه


بررسی مدت زمان استفاده از اسفنج‌های پروژسترون‌دار همراه با تزریق هورمون‌های استرادیول و eCG بر عملکرد تولیدمثلی در گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22067/ijasr.2022.75088.1066

محمد رضا بحرینی بهزادی؛ محمد کشاورزپور؛ فرهاد صمدیان


اثر ایکوزاپنتانوییک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید بر فراسنجه‌های خونی، تولید و ترکیبات شیر میش در اواخر آبستنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.74963.1064

حسن علی عربی؛ مهرانگیز عباسی


بررسی اثر استفاده از اسیدهای آلی ریزپوشانی شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.75043.1065

محمد کاظمی فرد؛ زهره صادقیان؛ منصور رضائی؛ سید علی جعفرپور


تأثیر ویتامین‌های محلول در چربی( A,D,E) و روغن بذر کتان بر فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی گوساله های شیرخوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22067/ijasr.2022.75288.1067

مهرداد موحد نسب؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ سید علیرضا وکیلی؛ عباسعلی ناصریان


تأثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه کلزا در جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22067/ijasr.2022.75836.1068

نجیب الله فیاض؛ حسن کرمانشاهی؛ حیدر زرقی


اثر سطح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه‌های بومی خزک از 7 تا 91 روزگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22067/ijasr.2022.76308.1071

محمد زردادزائی؛ محمود قزاقی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ هادی فرجی آروق


اثر سطوح مختلف پودر آب پنیر بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های تخمیری، ریخت‌شناسی شکمبه، تجزیه‌پذیری و تولید پروتئین میکروبی در بره‌های پرواری‌ زل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22067/ijasr.2022.76313.1072

یداله چاشنی دل؛ محمد حسن پور؛ اسداله تیموری یانسری؛ زربخت انصاری پیرسرائی


اثر افزودن جدایه های لاکتوباسیلوسی جداسازی شده از دستگاه گوارش طیور بومی ایران بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و پارامترهای ایمنی جوجه ها ی گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.76829.1077

مجید متقی طلب؛ سید محمد انتظاری سرشکه؛ مریم رویان؛ رامین صیقلانی


تغییرات جمعیت میکروبی و عملکرد همراه با بررسی شاخص های خونی در جوجه های گوشی تغذیه شده با کنجاله آفتابگردان فرآوری شده بوسیله روش تخمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.76845.1078

محمد کاظمی فرد؛ یوسف دیدبان؛ منصور رضائی؛ پویان مهربان جوبنی


استفاده از باکتری‌های تجزیه کننده‌ی تانن تجاری یا جدا شده از شکمبه برخی از نشخوارکنندگان برای بهبود ارزش تغذیه‌ای پوست انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.77606.1085

زهرا جهان‌آرا؛ مرتضی چاجی؛ امید خراسانی


تاثیر ویتامینD3 و ویتامینC بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و جوجه‌درآوری در مرغان مادر گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.77625.1087

رضا کنعانی؛ روح ا له کیان فر؛ حسین جانمحمدی؛ ووکیون کیم؛ مجید علیایی


اثر منابع مختلف چربی در جیره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنجه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.77719.1089

محمودرضا امینی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ عیسی دیرنده


مقایسه کارایی سلنیوم آلی و معدنی در مرغ تخم‌گذار: با نگاهی بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت-شناسی روده و اسیدیته‌ی روده کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22067/ijasr.2022.78197.1096

زهرا تهامی؛ بهروز دستار؛ احسان اسکوئیان؛ سیدرضا هاشمی


تأثیر آویشن خشک شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی در تراکم بالای پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.78413.1097

مصیب کریمی؛ امید علی اسماعیلی پور؛ مژگان مظهری؛ حسین دوماری


تأثیر جایگاه ژنی هورمون رشد بر افزایش وزن غازهای بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22067/ijasr.2022.79036.1103

قربان الیاسی زرین قبایی