کلیدواژه‌ها = فرآوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قابلیت هضم انواع خلر فرآوری شده در سیستم تولید گاز و محیط شکمبه و روده در شرایط برون تنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22067/ijasr.2021.38285.0

حسین راست پور؛ سید علیرضا وکیلی؛ عباسعلی ناصریان؛ محسن دانش مسگران؛ رضا ولی زاده


2. تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

10.22067/ijasr.v2i1.3102

علیرضا فروغی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ جلیل قاسمی نژاد؛ سعید زره داران؛ ناصریان ناصریان