کلیدواژه‌ها = PCR
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های عرب ایرانی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 481-487

10.22067/ijasr.v11i4.72653

سروین جباری؛ محمدرضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ بهزاد شیرمحمدلی


بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393

10.22067/ijasr.v6i1.22328

فاطمه امرایی؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ محمد بوجارپور


بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 265-269

10.22067/ijasr.v6i3.43297

زینب محمدی؛ هدایت اله روشنفکر؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ حمید رجبی معماری