کلیدواژه‌ها = استخوان
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تأثیر لیزین‌هیدروکلراید و بایولیز‌سولفات بر عملکرد، پاسخ‌‌ایمنی، فراسنجه‌های خونی و استخوانی جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 417-428

10.22067/ijasr.2021.38225.0

حدیث حیدری؛ علی خطیب جو؛ فرشید فتاح نیا؛ محمد اکبری قرائی؛ حسین شیرزادی


2. تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 331-340

10.22067/ijasr.v11i3.67255

عباس علیپناه؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ غلامرضا نجفی