نویسنده = ارسلان برازنده
بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول‌های الیاف در جنین بز کرکی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 231-240

10.22067/ijasr.v12i2.81710

ارسلان برازنده؛ مرتضی مختاری؛ الهام بهدانی؛ زهرا رودباری


مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 489-499

10.22067/ijasr.v11i4.72943

محبوبه کرد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ ارسلان برازنده