نویسنده = محمد رضا بحرینی بهزادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 376-386

10.22067/ijasr.v9i3.58603

محمد کشاورزپور؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مصطفی محقق دولت آبادی