راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله

نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

فایلهای ضرور ی هنگام ارسال مقاله

فایل اصلی مقاله باید به دو صورت Word و PDF ارسال گردد. متن مقاله در این فایلها باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و چکیده مبسوط به انگلیسی باشد.

فایل تعهدنامه:فرم تعهدنامه که در پایین همین صفحه بارگذاری شده است باید توسط نویسندگان تکمیل و پس از اینکه به امضای تمام نویسنده (گان) مقاله رسید، اسکن شده و همراه فرم صفحه مشخصات نویسندگان به عنوان فایل مکمل در سایت بارگذاری گردد

فایل تعارض منافع

فایل Excel شکلها

فایل مشخصات نویسندگان: این فایل شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبه علمی آنها به فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تلفن کلیه نویسندگان می باشد.

دستورالعمل تهیه مقاله

کلیه قسمتهای مقاله باید توسط Word 2007 و با فاصله خطوط 1 و رعایت 5/2 سانتی متر حاشیه از هر طرف تهیه شده باشد.

فونت فارسی B Mitra با اندازه فونت 12  و برای انگلیسی Times New Ruman با اندازه 10 باشد

حداکثر تعداد صفحات مقاله 15 صفحه باشد.

از نشانه گذاری های متداول چون نقطه، ویرگول و ... به درستی استفاده شود.

رعایت نیم فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان، نکته­ها و ... ضروری است.

معادله‌ها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

واحد‌های مورد استفاده در متن مقاله باید بر اساس سیستم بین‌المللی متریک (SI) باشد.

تعداد پاورقی ها به حداقل برسد و شماره پاورقی‌ها در هر صفحه از عدد یک آغاز شود

 

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه پژوهش های علوم دامی ایران و تعهد نامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است

تعهدنامه

 نحوه نگارش

فرم تعارض منافع

 

قابل توجه نویسندگان محترمی که مقاله آنها به مرحله اصلاحات رسیده است، جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود.