راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله

نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

فایلهای ضرور ی هنگام ارسال مقاله

فایل اصلی مقاله باید به دو صورت Word و PDF ارسال گردد. متن مقاله در این فایلها باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و چکیده مبسوط به انگلیسی باشد.

فایل تعهدنامه:فرم تعهدنامه که در پایین همین صفحه بارگذاری شده است باید توسط نویسندگان تکمیل و پس از اینکه به امضای تمام نویسنده (گان) مقاله رسید، اسکن شده و همراه فرم صفحه مشخصات نویسندگان به عنوان فایل مکمل در سایت بارگذاری گردد

فایل تعارض منافع

فایل Excel شکلها

فایل مشخصات نویسندگان: این فایل شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبه علمی آنها به فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تلفن کلیه نویسندگان می باشد.

دستورالعمل تهیه مقاله

کلیه قسمتهای مقاله باید توسط Word 2007 و با فاصله خطوط 1 و رعایت 2/5 سانتی متر حاشیه از هر طرف تهیه شده باشد.

فونت فارسی B Mitra با اندازه فونت 14  و برای انگلیسی Times New Ruman با اندازه 12 باشد

حداکثر تعداد صفحات مقاله 15 صفحه باشد.

از نشانه گذاری های متداول چون نقطه، ویرگول و ... به درستی استفاده شود.

رعایت نیم فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان، نکته ­ها و ... ضروری است.

معادله‌ها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

واحد‌های مورد استفاده در متن مقاله باید بر اساس سیستم بین‌المللی متریک (SI) باشد.

تعداد پاورقی ها به حداقل برسد و شماره پاورقی‌ها در هر صفحه از عدد یک آغاز شود.

منابع

همه منابع چه استنادهای درون‌متنی و چه لیست منابع باید براساس استاندارد رفرنس‌نویسی APA باشد. لیست منابع باید ابتدا به‌ترتیب الفبایی و سپس به‌ترتیب زمانی مرتب شوند و به زبان انگلیسی نوشته شوند. همچنین به نویسندگان توصیه می‌شود به منابع ده سال اخیر به جای منابع قدیمی ارجاع دهند. اطمینان حاصل کنید که همه منابع استناد شده در متن، در لیست منابع نیز وجود دارند. به نویسندگان توصیه اکید می‌شود از ابزارهای مدیریت منابع مانند “Endnote” برای استناددهی و تهیه لیست منابع استفاده کنند.

  • درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
  • ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت (In Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود.

سپاسگزاری

سپاسگزاری از افراد، کمک‌های مالی و طرح‌های تحقیقاتی با شماره رسمی، یکی از بخش‌های ضروری مقاله است. اسامی سازمان‌های تامین‌کننده باید به‌طور کامل و مطابق با معیارهای سازمان مورد نظر ذکر شود. وابستگی سازمانی حامی مالی مقاله (درصورت وجود) در این بخش باید قید شود.

هزینه پردازش مقاله

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند. 

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه پژوهش های علوم دامی ایران و تعهد نامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است

تعهدنامه

 نحوه نگارش

فرم تعارض منافع

راهنمای Bookmark

قابل توجه نویسندگان محترمی که مقاله آنها به مرحله اصلاحات رسیده است، جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود.