دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 161-319 

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

5. تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی

صفحه 221-233

10.22067/ijasr.v13i3.87332

سعید فیروزه؛ امیرهوشنگ فلاح راد؛ پژمان میرشکرایی؛ عباس پرهام؛ محسن دانش مسگران


8. تأثیر سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد مرغان تخم‌گذار در سیکل دوم تولید

صفحه 263-273

10.22067/ijasr.2022.37122

محمدرضا قربانی؛ احمد طاطار؛ سمیه سالاری؛ محمدهادی سلیمانی؛ سلماز خلیلی سامانی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

11. برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده‌مانی در بره‌های گوسفند عربی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

صفحه 303-312

10.22067/ijasr.v13i2.86819

نصیر کریمی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ ارسلان برازنده