دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، بهار 1394 
9. اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بیان ژن‏های لیپوژنیک کبدی در جوجه های گوشتی

صفحه 329-339

10.22067/ijasr.v7i3.30357

فرهاد صمدیان؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ زربخت انصاری پیراسرایی؛ حسین واثقی؛ فهیمه محمد نژاد؛ وحید واحدی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

10. برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده‌مانی بره در جمعیت‌های مختلف گوسفند

صفحه 340-346

10.22067/ijasr.v7i3.31955

محمد الماسی؛ امیر رشیدی؛ محمد رزم کبیر؛ محمد مهدی غلام بابائیان


12. مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian

صفحه 356-363

10.22067/ijasr.v7i3.36312

نازنین محمودی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ محمود هنرور؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه


13. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری

صفحه 364-372

10.22067/ijasr.v7i3.39030

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میرحسن بیرانوند؛ رضا پسندیده


چکیده انگلیسی مبسوط

15. چکیده انگلیسی مبسوط

صفحه 381-405

10.22067/ijasr.v7i3.54525

پژوهشهای علوم دامی ایران