تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و قابلیت هضم برخی فرآورده های فرعی کشاورزی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این آزمایش خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تخمین دیواره سلولی موثر فیزیکی و قابلیت هضم چند محصول فرعی کشاورزی شامل لرد، تفاله و هسته خرما، تفاله انگور، پوسته پسته، تفاله لیمو ترش و کاه برنج به روش برون تنی (in vitro) تعیین گردید. داده های جمع آوری شده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار آنالیز آماری شدند. خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و قابلیت هضم در بین نمونه های خوراکی به طور معنی داری متفاوت بودند. کاه برنج با ظرفیت نگهداری آب بالا و دانسیته توده ای پایین بر روی فاز مایع شکمبه-نگاری شناور شده و سبب تحریک فرایند نشخوار می گردد. هسته خرما با دانسیته توده ای بالا تمایل به رسوب در شکمبه داشت. در بین خصوصیات شیمیایی، کربوهیدرات غیر فیبری تفاله لیمو ترش و پوسته پسته و پروتئین خام تفاله انگور، لرد و تفاله خرما با بقیه مواد خوراکی تفاوت معنی داری داشتند. با مشاهده نتایج خصوصیات فیزیکی، تفکیک اندازه ذرات و دیواره سلولی موثر فیزیکی، کاه برنج تامین کننده خصوصیات مناسب الیاف در جیره می باشد. همچنین تفاله انگور، هسته و لرد خرما می توانند تامین کننده بخشی از دیواره سلولی موثر فیزیکی جیره باشند. با استفاده از الک های جدید پنسیلوانیا، نسبت به نوع قدیمی آن، تفکیک اندازه ذرات و دیواره سلولی موثر فیزیکی دقیق تر محاسبه شد. در بین محصولات فرعی بررسی شده، از تفاله خرما با کربوهیدرات غیر فیبری و پروتئین مناسب و قابلیت هضم بالا می توان به نسبت بیشتری در جیره نشخوار کنندگان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Physical, Chemical and Digestibility of some Agricultural by-products

نویسندگان [English]

  • reza tahmasebi 1
  • Omid Dayani 2
  • amin kezre 1
1 Ferdwosi University of Mashhad
2 Department of Animal Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this experiment, physical and chemical characteristics and estimation of effective fiber and digestibility of
some agricultural by-products such as lerd, pulp and date kernel, grape pomace, pistachio hulls, lime and rice
straw were determined by using in vitro technique. Experimental data were analyzed as a complete randomized
design, with three replicates. Physical and chemical characteristics and digestibility parameters among samples
were significantly different. Rice straw due to high water holding capacity and low-density mass were floating
on the liquid phase of reticulo-rumen and stimulates rumination but palm seed with high bulk density tends to
deposit in the rumen. Chemical characteristics such as non-fibrous carbohydrates of lemon pulp and pistachio
hull and crude protein of grape pomace, lerd and pulp of date were significantly different between samples.
Results of physical characteristics, particle size separation and physical effective cell wall showed that rice straw
provides adequate fiber in diet. Also, to some extent physical effective cell wall can be provided by grape
pomace, kernel and lerd of date. The predictions of particle size separation and physical effective cell wall were
found to compare reasonably well when new Pennsylvania sieves, compare to old ones, were used. By
considering physical and chemical characteristics of above mentioned agricultural by-products date pulp with
non-fibrous carbohydrate and high protein content and digestibility can be used in higher amounts in ruminant
diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical
  • Chemical characteristic
  • digestibility
  • Agricultural by-products
CAPTCHA Image