تاثیر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC برعملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی گاوهای هولشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC، بر عملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی، تعداد 16 راس گاو هولشتاین با میانگین وزن زنده و تولید روزانه شیر به ترتیب 43 ± 652 و 4/2 ± 9/32 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، با 4 تیمار مورد استفاده قرارگرفتند. تیمارهای غذایی شامل جیره پایه (صفر)، 5/2، 5 و 5/7 میلی گرم مکمل یدور پتاسیم و به ترتیب دارای 534/0 (2001 NRC)، 284/2، 034/4 و 784/5 میلی گرم ید در هر کیلوگرم ماده خشک جیره بود. به هر تیمار 4 راس گاو به عنوان تکرار اختصاص داده شد. غلظت ید در خوراک، آب مصرفی، ادرار و پلاسمای خون، مقدار هورمون های تیروئیدی T3 و T4 خون و ترکیب شیر هر یک از گاوها بصورت هفتگی تعیین شد. مقدار مصرف خوراک و تولید شیرگاوهای تیمارهای مختلف بصورت روزانه اندازه گیری و مقایسه شد. اعمال تیمارهای آزمایشی تاثیری بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر و بازده غذایی نداشت. غلظت ید در خون و ادرار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارگرفت و بطور معنی داری افزایش یافت. غلظت هورمون های تیروئیدی T3 و T4 در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت. در طول دوره آزمایشی هیچ گونه علائم بیماری ناشی از مسمومیت با ید (اختلالات تنفسی، سرفه، آبریزش بینی و چشم) دیده نشد. به نظر می رسد که استفاده از سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده در جیره غذایی گاوهای شیری تاثیری بر عملکرد و غلظت هورمون-های تیروئیدی خون آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Iodine Levels Above of NRC Recommendations on Performance and Thyroidal Hormones in Holstein Dairy Cows

نویسندگان [English]

  • mohammad ali nurozian
  • reza va lizadeh
  • fereydun aziza
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to survey of using iodine levels above of NRC recommendations on performance and thyroidal
hormones, sixteen Holstein dairy cows with the average live body weight and daily milk production of 652 ± 43
and 32.9 ± 2.4 kg respectively, allocated to 4 treatments in a complete randomized design. The dietary treatments
were 1) the basal diet (without Potassium Iodide) as control diet, 2, 3 and 4, the basal diet plus 2.5, 5 and 7.5
mg/kg DM Potassium Iodide respectively. The number of replications in each treatment was 4 cows. The dry
matter intake (DMI), milk yield and composition were compared between treatments. The iodine concentrations
in feed, water, urine and blood as well as thyroidal hormones (T3 and T4) were determined. There were no
significant differences between treatments for DMI, milk yield and compositions as well as diet efficiency.
Iodine contents in blood and urine were affected by iodine supplementation and increased significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iodine requirements
  • Milk yield
  • Thyroidal hormones
CAPTCHA Image