کلیدواژه‌ها = صفات رشد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی چند شکلی ژن پومس(پرواپیوملانوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجه‌‌های گوشتی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-112

10.22067/ijasr.v12i1.64015

حجت جعفری زاده؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ سید همایون فرهنگ فر


2. بررسی هم‌خونی و تأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 207-221

10.22067/ijasr.v1397i1.69585

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


3. آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-95

10.22067/ijasr.v1397i1.68949

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


4. تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 376-386

10.22067/ijasr.v9i3.58603

محمد کشاورزپور؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مصطفی محقق دولت آبادی


5. برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد و درصد مرگ و میردر بره‌های قره‌گل

دوره 7، شماره 3، بهار 1394، صفحه 347-355

10.22067/ijasr.v7i3.34036

سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی