نویسنده = محمدرضا قربانی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد مرغان تخم‌گذار در سیکل دوم تولید

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 263-273

10.22067/ijasr.2022.37122

محمدرضا قربانی؛ احمد طاطار؛ سمیه سالاری؛ محمدهادی سلیمانی؛ سلماز خلیلی سامانی


2. تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 367-379

10.22067/ijasr.v10i3.64501

صادق کرد زنگنه؛ محمدرضا قربانی؛ احمد طاطار؛ حسن برزگر


3. بررسی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات خرما بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

دوره 9، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 210-220

10.22067/ijasr.v9i2.56174

محمدرضا قربانی؛ علی آقایی؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا جمالی