نویسنده = مونا صالحی نسب
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، بهار 1397، صفحه 461-470

10.22067/ijasr.v9i4.53926

زهرا خیرخواه؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مونا صالحی نسب


2. خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 84-92

10.22067/ijasr.v9i1.40174

فرشته قدمگاهی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ مونا صالحی نسب