نویسنده = نوید قوی حسین زاده
تعداد مقالات: 3
1. نوترکیبی و انتخاب چند صفتی در پنج والد ژاپنی- شکل کرم ابریشم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 463-474

10.22067/ijasr.2021.38311.0

معین الدین مواج پور؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ شهلا نعمت اللهیان؛ فرجاد رفیعی؛ نوید قوی حسین زاده؛ یوسف خیرخواه


2. بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-124

10.22067/ijasr.v9i1.51685

رویا یاوری فرد؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور


3. برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 104-112

10.22067/ijasr.v7i1.32146

بهاره اعتقادی؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور