دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1397 

علمی پژوهشی- سایر

تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد

صفحه 507-516

10.22067/ijasr.v9i4.57379

مهدی مهاجرپور؛ امین علیزاده؛ سیدمحمد موسوی بایگی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمدتقی شاکری


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

صفحه 461-470

10.22067/ijasr.v9i4.53926

زهرا خیرخواه؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمدهادی سخاوتی؛ مونا صالحی نسب


علمی پژوهشی- سایر

بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ

صفحه 498-506

10.22067/ijasr.v9i4.59254

طاهره چوبینه؛ حمیدرضا مومنی؛ مهدی خدایی مطلق؛ نیلوفر دربندی؛ عاطفه خاوری


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی

صفحه 413-423

10.22067/ijasr.v9i4.43789

سعیده اسدزاده هروی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

پیش‌بینی ژن‌های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند

صفحه 484-497

10.22067/ijasr.v9i4.60511

محمدرضا بختیاری زاده؛ زهره مزدوری؛ پدرام شاکری