دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهار 1392 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

1. تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر

صفحه 175-181

10.22067/ijasr.v5i3.31524

مصطفی لطفی؛ فرید شریعتمداری؛ محمد امیر کریمی ترشیزی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

8. بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

صفحه 234-241

10.22067/ijasr.v5i3.31533

رضا پسندیده؛ محمدرضا نصیری؛ علی ‏اصغر اسلمی ‏نژاد؛ مجتبی طهمورث‏پور؛ سعید زیبایی


مقالات علمی- پژوهشی

11. فهرست مطالب

10.22067/ijasr.v5i3.31537

پژوهشهای علوم دامی ایران


علمی پژوهشی- سایر

12. چکیده لاتین

10.22067/ijasr.v5i3.31538

پژوهشهای علوم دامی ایران