دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 24، دی 1394 

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

تأثیر تغذیه متوالی و متناوب بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلراید روی بیان ژن گیرنده های بتاآدرنرژیک ماهیچه در بره های نر پرواری

صفحه 504-511

10.22067/ijasr.v7i4.41189

وحید واحدی؛ مصطفی صادقی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ محمد جواد نجف پناه؛ عیسی دیرنده


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر عملکرد و سلامتی بره‌های بلوچی

صفحه 406-412

10.22067/ijasr.v7i4.51515

رضا ولی زاده؛ امین صلاحی؛ مهدی محمودی ابیانه؛ محمود سالمی


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی

صفحه 437-446

10.22067/ijasr.v7i4.21474

آویسا اخوان خالقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ احمد حسن آبادی؛ احمدرضا راجی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی

صفحه 478-485

10.22067/ijasr.v7i4.26616

راضیه ساقی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ داوود علی ساقی؛ محمد مهدی شریعتی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

بررسی میزان و نوع آلودگی قارچی خوراک دام درگاوداری های شیری شهر یزد

صفحه 422-427

10.22067/ijasr.v7i4.37286

محمد تقی قانعیان؛ عباسعلی جعفری؛ سارا جمشیدی؛ محمد حسن احرامپوش؛ حبیبه مومنی؛ امید جمشیدی؛ محمد علی قوه


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام

صفحه 492-497

10.22067/ijasr.v7i4.38988

محمد جبارزاده ایوریق؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ فاطمه پوربایرامیان؛ حسن خانزاده